Wegenwerken Wetteren

Gepost op 23 juni 2022

Wegenwerken Wetteren

Beste klanten,

De vernieuwing van de fietspaden en heraanleg van de Zuidlaan (N416) en Acaciastraat (N417) zijn sinds februari volop aan de gang. Momenteel is de hinde beperkt met de voorbereidende nutswerken, maar bij een volgende fase wordt de hinder aanzienlijker.

 • 27 juni: toegang Imacar Wetteren via Zuidlaan afgesloten, enkel toegang via Massemsesteenweg.
 • 1 augustus: Zuidlaan wordt eenrichtingsverkeer tot april 2024, enkel richting Wetteren/Serskamp. Richting Gent geldt een omleiding via Noordlaan en Kwatrechtsteenweg.

-> alle info over de wegenwerken
-> alle info over de timing en fasering
-> alle info over de actuele hinder

JUNI 2022 TOT FEBRUARI 2023: VERNIEUWING FIETSPADEN KRUISPUNTEN BRUSSELSESTEENWEG (N9) - BLOEMLUSTSTRAAT

Tussen de kruispunten met de Brusselsesteenweg (N9) en de Bloemluststraat worden de vrijliggende fietspaden in 2 fasen aangelegd.

 • We starten op 27 juni met voorbereidingswerken in de hele projectzone, zoals het rooien van enkele bomen en de aanleg van tijdelijke wegenis. Deze werken duren tot het bouwverlof.
 • Van 2 augustus tot oktober 2022 situeren de werken zich aan de zuidkant van de weg (oneven huisnummers).
 • Tussen oktober 2022 en februari 2023 komt de noordkant aan bod (even huisnummers).

JUNI 2022 TOT MEI 2024: RIOLERINGS- EN WEGENWERKEN KRUISPUNTEN BLOEMLUSTSTRAAT - WARANDELAAN (N416)

Gelijktijdig werken we ook aan de volledige herinrichting van het stuk tussen de kruispunten met de Bloemluststraat en de Warandelaan (N416). Vanaf 2 augustus 2022 starten ook die werken, waarbij de werken per fase opschuiven. Als alles volgens plan verloopt, duren de werken tot mei 2024.

 • Voorbereidingswerken (27 juni - juli 2022): rooien bomen en aanleg tijdelijke wegenis.
 • Fase 1 (2 augustus - april 2023): Zuidlaan en Acaciastraat (vooral noordkant – even huisnummers)
 • Fase 2 (oktober 2022 - april 2023): Kruispunt Zuidlaan x Acaciastraat tot en met kruispunt Victor van Sandelaan en brug (westkant - even huisnummers)
 • Fase 3 (februari - juni 2023): Zuidlaan rondom kruispunt Massemsesteenweg (zuidkant – oneven huisnummers)
 • Fase 4 (mei - oktober 2023): Zuidlaan tot kruispunt Acaciastraat (zuidkant – oneven huisnummers)
 • Fase 5 (juni - november 2023): Kruispunt Zuidlaan x Acaciastraat en Zuidlaan tot Serkampsteenweg (beide kanten)
 • Fase 6 (september 2023 - mei 2024): Acaciastraat tot en met kruispunt Victor van Sandelaan en brug (westkant – oneven huisnummers)
Expertise & ervaring
Familiebedrijf
Integrale & flexibele aanpak
Grote geografische spreiding
compleet aanbod
Klantgerichtheid